click here for more

ThirdPartyPresents.exeQT

When
Sat Sep 3rd, 2022
Where
Valhalla,
Wellington

Doors open
8:00pm
Entry
R18
Cover charge*
$10
*Guide only - booking fees may apply
Share This Gig
Gig Information

DOWNLOAD T̴H̸I̶R̸D̵P̸A̴R̵T̸Y̵P̷R̷E̵S̷E̷N̴T̵S̶.̵e̶x̸e̴Q̵T̵ NOW OR U WILL BE H̸͚͂A̴͚͙̽̕U̵̧̻̥̹̯̅͘N̷̜̂́̌T̸̖̤̲̈́͑E̶͇͙͌̒̑̿D̴̞̮̭̭̅̈́̿̄͘͜ FOR 3̸̡̣̺̺͔̫͎͒͒͊͂̕3̴̧̮͍̞̻̤͎̿͐͂3̵̣͓̫̤͊͐̋̄̐̅ YEARS

Name: ThirdPartyPresents.exeQT
Publisher: THIRD PARTY Ltd
Path: C:\program files\internet\rabbithole\core\ThirdPartyPresents.exeQT

DJs:
Billy Skuxx
Cult Sensation
Current Bias
Elastic Coitus
Secret Guest
VJs:
0.345t
Elastic Coitus
zozo

VALHALLA
3/9/21
9PM - 2:30AM
$10 ONLINE TICKETS

,~-, .~, .~, / ;-'~,- :
Q| ' ;=-' |~; ;========================================o : | ;Q
| | : : | ; | : :
| ; | ; : : | |
| : ; : ______________________________ | | : :
| : ' | | | ; : | |
| | | : | __________________________ | : | : :
| ; : : .| | | | | : | |
| : ; || | | | ; | : :
| | ,, .--.^._.-^,.--. | | : : | |
| | ; : ;-\ / .;-( \ - ;. \ | | | | : :
| ; : : \ )\ ; / ~` \ ; / | | ; : | |
| : | , ;)`;_.,;:. O .:;,_.' | | : | : :
| : / `. `-.,::.` .::; | | | : | |
| | ; ; | `-_ / `:;:` `- | | ; | : :
| ; | | | `/ o ; | | | : : | |
| : ; | |____/______|____| |_____| | | | : :
| : | | | | ; : | |
| | : | | | | [] | : | : :
| ; : : |_________________( __)_______| | : | |
| : ; |'._;=======;+-,-'` `.=;__.' ; | : :
| | |_________|____'-~| ` :______ : : | |
| | : |-=-=-=-=-=-=-=-=-/ ',',|=-=- -._ | | : :
| ; ; |=-=-=-=-=-=-=-=-: / / /'-=-=-=- __,; : | |
| : | ' |_________________-_`'___________ __| | : :
| : |_________________________________/ ; : | |
| | ; | : | : :
| ; : | : | | : | |
| : . : | ; | : :
; : .~`\' :\| ' _.| \ ;._ ;. |
:_,/ '-' '_,-' '~` ' -

Links
facebook.com/events/8852...
th1rdparty.bigcartel.com...
Tags
dj, electronic, pop

Subscribe/Follow Us
Don’t miss a thing! Follow us on your favourite platform  

Set Gig Reminders
Google calender
iCal
Outlook
Bookmark
RSS
more alertsYou can show your support to keep UnderTheRadar running by making a contribution. From $1, any amount can make a huge difference and keep us bringing you the best, comprehensive local content. Support UTR!Promoted
S/ynthAware 01
The Whole Meal - Julie Lamb Outfit, Soda, Rue Barb
Gig Guide Quick Links
Add your gigs! (Free), Find tickets , Advanced Search, iCal gigs, UTR Gig Guide on Twitter, Advertise your event